ครูดา ไก่ดำ

สถานที่ตั้งฟาร์ม บ้านบางตง หมู่ที่ 15  ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แวะชมได้เลย