ครูดา ไก่ดำ

หากเลี้ยงไก่แล้วขายได้ กิโล ละ 80-90 บาท คงเจ๊ง ดั้งนั้นหากคุณขาย ลูกเจี้ยบ ตัวละ 100 บาท แทน การเพิ่มมูลค่าสินค้า