ไก่ดำ คือไก่พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากมองโกลเลียส่วนนอก มีรูปร่างสวยงาม มีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีสีดำทั่วทั้งตัวเท่านั้น นั้นคือ
หนังสีดำ เนื้อสีดำ กระดูกสีดำ และก็เครื่องในสีดำ ไก่ดำที่เลี้ยงในเมืองไทยเป็นไก่ดำเลือดผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจึงทำให้ผสมข้ามสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ
จึงทำให้มีไก่ดำที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ แต่ลักษณะไก่ดำพันธุ์แท้นั้นจะต้องมีเนื้อสีดำ หนังสีดำ โดยเฉพาะทั้งแปดอย่างนั้นคือ ปาก ลิ้น หน้า
หงอน เล็บ แข้ง ขา และกระดูกนั้นจะต้องดำสนิท แต่ว่าไก่ดำนั้นขนไม่มีความจำเป็นต้องมีสีดำเพียงอย่างเดียวด้วยก็

ไก่ดำมอโกเลีย เพศผู้ ขนขาว ขนสี

ไก่ดำสายพันธุ์มองโกเลีย  นั้นมีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปทุกอย่างเพียงแต่ว่ามี สีดำทั่วทั้งตัวเท่านั้น นั่นคือ หนังสีดำ เนื้อสีดำ กระดูกสีดำ
และก็เครื่องในสีดำ ไก่ดำที่เลี้ยงในเมืองไทยเป็นไก่ดำเลือดผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจึงทำให้ผสม ข้ามสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ
จึงทำให้มีไก่ดำที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ
การเลี้ยงไก่ดำมองโกลเลีย
 ไก่ดำคือไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่รูปร่างสวยงามซึ่งมีสีดำทั้งตัวโดยมีต้นกำเนิดมา จากมองโกเลียส่วนนอก
 ไก่ดำนั้นมีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปทุกอย่างเพียงแต่ว่ามี สีดำทั่วทั้งตัวเท่านั้น นั่นคือ หนังสีดำ เนื้อสีดำ กระดูกสีดำ และก็เครื่องในสีดำ
ไก่ดำที่เลี้ยงในเมืองไทยเป็นไก่ดำเลือดผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจึงทำให้ผสม ข้ามสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ
จึงทำให้มีไก่ดำที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ
 ไก่ดำคือไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่รูปร่างสวยงามซึ่งมีสีดำทั้งตัวโดยมีต้นกำเนิดมา จากมองโกเลียส่วนนอก
 ไก่ดำนั้นมีลักษณะแบบเดียวกับไก่ทั่วไปทุกอย่างเพียงแต่ว่ามี สีดำทั่วทั้งตัวเท่านั้น นั่นคือ หนังสีดำ เนื้อสีดำ กระดูกสีดำ และก็เครื่องในสีดำ
ไก่ดำที่เลี้ยงในเมืองไทยเป็นไก่ดำเลือดผสมเนื่องจากเลี้ยงมานานจึงทำให้ผสม ข้ามสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ
จึงทำให้มีไก่ดำที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อยู่เรื่อย ๆ
 ไก่ดำมองโกลเลีย เป็นสายพันธุ์หนึ่งของไก่ดำ เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่มีความต้องการในตลาดประเทศจีน ที่มีความเชื่อในสรรพคุณยาของไก่ดำ
ซึ่งมีองค์ประกอบ ขนดำ หนังดำ เล็บดำ เนื้อเทาดำ และกระดูกก็สีเทาดำ
 การเลี้ยงไก่ดำตามหลักการง่าย ๆ คือเกษตรกรต้องเอาใจใส่ดูแลในการเลี้ยง
 ให้น้ำสะอาดตั้งไว้ให้ไก่กินตลอดทั้งวันและคอยเปลี่ยนน้ำทุก ๆ วัน ให้อาหารผสมทุกเช้า-เย็น
 เพิ่มเติมจากอาหารที่ไก่หากินได้ตามปกติ เช่น ปลายข้าว รำข้าว ปลาป่น ข้าวโพดป่น ข้าวเปลือก กากถั่ว กากมะพร้าว
 หัวอาหารไก่สำเร็จรูปชนิดเม็ด หรือการให้หัวอาหารไก่สำเร็จรูปผสมลงในรำข้าวปลายข้าว หรือข้าวเปลือก เป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด
สามารถหาซื้อได้ง่ายและผสมเองได้ ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตเร็ว มีเปลือกหอยป่น และเศษหินตั้งทิ้งไว้ให้ไก่กินเพื่อเสริมแคลเซียมและช่วยย่อยอาหาร
และ ให้หญ้าสด ใบกระถินหรือผักสดให้ไก่กินทุกวัน
 ดูแลความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงเรือนและบริเวณใกล้เคียงด้วยน้ำสะอาดและยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
ลักษณะโรงเรือนจะต้องระบายอากาศได้ดี ป้องกันลมโกรก หรือฝนสาด
ด้านหน้าประตูเข้าโรงเรือนจะต้องมีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงเรือน ไก่จะต้องได้รับอาหาร และน้ำที่สะอาด
 ต้องทำการประมาณอาหารในแต่ละวันให้พอดีกับความต้องการของไก่ไม่ควรเหลือสะสมไว้ และน้ำควรเปลี่ยนเช้า เย็น และทุกวัน
 กรณีมีไก่ป่วยควรแยกไก่ป่วยออกจากฝูง เพื่อป้องกันการระบาดไปยังไก่ตัวอื่นในฝูง ถ้าไก่ป่วยตายควรเผาหรือฝังซากทันที

 ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง หรือมีการเคลื่อนย้าย ไก่อาจป่วยได้ ควรละลายไวตามินให้ไก่กินทั้งฝูง เพื่อให้ไก่แข็งแรงและมีสุขภาพดี
 ทำการถ่ายพยาธิไก่ทุก 4 เดือน อย่างสม่ำเสมอ ควรมีตู้ยาประจำฟาร์ม ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ ยาบำรุง และไวตามิน
และก่อนนำไก่จากภายนอกเข้ามาเลี้ยงควรกักดูอาการก่อนอย่างน้อย 15 วัน ก่อนนำเข้ารวมฝูง
วิธีการเลี้ยง
 เลี้ยงรวมกันกับไก่บ้านทั่วไป
 กินอาหารตามธรรมชาติของไก่ทั่วไป คือ ข้าวเปลือก หว่านให้ทั่วแล้วปล่อยให้ไก่ไปจิกกินเอง
 แต่พิเศษกว่าก็คือ ทำคอกเลี้ยงไก่ให้อยู่แยกต่างหากจากไก่บ้านทั่วไป ให้อยู่ด้วยกันเฉพาะไก่ดำเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการกลายพันธุ์
 เลี้ยงไปเรื่อยๆจนไก่ดำพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณ 8 เดือน จึงเริ่มจับผสมพันธุ์กัน
 เมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวแล้ว ก็ให้แยกลูกไก่ออกมาส่องไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแทนแม่ไก่ แล้วปล่อยให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันต่อไป
 ไก่ดำมองโกลเลียนี้ จะฟักไข่ออกมาเรื่อยๆประมาณคอกละ 8-15 ตัว/ หนึ่งแม่
 ไก่ดำมองโกลเลียเป็นพันธุ์ที่ให้ลูกดกมาก สามารถผสมพันธุ์ไปได้เรื่อยๆจนกว่าพ่อแม่พันธุ์จะตาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น